Język:

 • Polski
 • English

Waluta:

Polityka prywatności


Właścicielem i administratorem serwisu sklep.polysport.pl jest firma P.H.U Polysport Zbigniew Twardowski z siedzibą w Katowicach, przy ul. Szczygłów 11, NIP 954-224-89-13, REGON 072259785.

Ilekroć poniżej jest mowa o:

 • Administratorze danych – rozumie się przez to P.H.U Polysport Zbigniew Twardowski

 • Przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

 • Usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczą.

 • Zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie.

 • Newsletterze – rozumie się wysłanie informacji o wydarzeniach i promocjach organizowanych przez P.H.U Polysport Zbigniew Twardowski oraz ofercie i usługach P.H.U Polysport Zbigniew Twardowski, drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres email.

 • Serwisie – rozumie się serwis sklep.polysport.pl


Serwis w ramach przewidzianych funkcji umożliwia jej użytkownikom zapisanie się do subskrypcji Newslettera. Zapisując się do subskrypcji Newslettera użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celach marketingowych przez P.H.U Polysport oraz podmioty trzecie współpracujące z administratorem danych, którym P.H.U Polysport Zbigniew Twardowski może udostępnić dane zgodnie z prawem, w szczególności na potrzeby wysyłania Newslettera, informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Firmę Polysport. Podstawą prawną dla przesyłania Newslettera jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W związku z powyższym, choć podanie danych jest dobrowolne, to brak wyrażenia właściwej zgody z przyczyn prawnych uniemożliwi przesłanie użytkownikowi Newslettera.

Administratorem danych osobowych jest P.H.U Polysport Zbigniew Twardowski z siedzibą w Katowicach, przy ul. Szczygłów 11, NIP 954-224-89-13, REGON 072259785.. Dane osobowe użytkownika są chronione przez administratora danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

Administrator danych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

W przypadku uzyskania przez administratora danych informacji o korzystaniu przez użytkownika z Serwisu lub Newslettera niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z obowiązującymi przepisami, administrator danych może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zbioru danych oraz zobowiązuje osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

Administrator danych zapewnia realizację uprawnień użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych  przedmiotowej ustawie. W razie chęci skorzystania z uprawnień ustawowych, użytkownicy powinni skierować drogą pisemną do administratora danych pisemne, umotywowane żądanie.


Usuwanie danych osobowych przez administratora danych nie wymaga zgody osoby, której dotyczą.

Administrator danych zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, po uprzednim powiadomieniu o wprowadzanych zmianach oraz po wyznaczeniu odpowiedniego czasu od którego będą obowiązywały zmiany w Polityce Prywatności.


Polityka cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu P.H.U Polysport Zbigniew Twardowski z siedzibą w Katowicach, przy ul. Szczygłów 11, NIP 954-224-89-13, REGON 072259785.


I. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
3. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

II. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

III. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  3. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp..

 2. IV. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować  ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


V. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

VI. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.